API Chuyển đổi cho Google Tag Manager (GTM) bên phía máy chủ

API Chuyển đổi cho Google Tag Manager (GTM) bên phía máy chủ

API Chuyển đổi là gì? API Chuyển đổi là một giao diện lập trình ứng dụng (API) được cung cấp bởi các nền tảng quảng cáo như Facebook, Google Ads, và các nền tảng khác, cho phép các nhà quảng cáo gửi dữ liệu về các sự kiện chuyển đổi từ trang web hoặc ứng dụng của họ. Cụ thể, API Chuyển đổi thường được sử dụng để ghi lại các hành động quan trọng như mua hàng, đăng ký, hoặc tương tác trên trang web và chuyển đổi chúng thành dữ liệu hữu ích để đánh giá hiệu suất quảng cáo và tối ưu hóa chiến lược quảng cáo.

API Chuyển đổi đã được tinh chỉnh để tạo ra một kết nối trực tiếp giữa dữ liệu marketing của bạn và hệ thống, nhằm tối ưu hóa các hoạt động nhắm mục tiêu quảng cáo. Điều này giúp giảm chi phí cho mỗi hành động và đo lường kết quả trên các nền tảng công nghệ của Meta. Bạn có thể dễ dàng cấu hình máy chủ của mình trên Google Cloud Platform (GCP) hoặc bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ đám mây nào khác để chuyển dữ liệu chính về sự kiện offline và trên web thông qua API Chuyển đổi.

Với cách thiết lập này, sau khi bạn đã cấu hình Thẻ web Google Analytics 4 (GA4), dữ liệu có thể được gửi đến máy chủ của bạn trên Google Cloud Platform (GCP), từ đó có thể chuyển tiếp đến Meta thông qua API Chuyển đổi. Điều này tạo ra một quy trình mạnh mẽ và linh hoạt để quản lý và tối ưu hóa chiến lược quảng cáo của bạn trên các nền tảng Meta và các kênh khác. Hãy cùng DC Ba Độ Agency khám phá ngay về API Chuyển đổi cho Google Tag Manager (GTM) bên phía máy chủ trong bài viết này.

Điều kiện tiên quyết

Điều kiện tiên quyết
Điều kiện tiên quyết

Trước khi bắt đầu quá trình tích hợp này, bạn cần:

 • Được hướng dẫn về cách tích hợp API Chuyển đổi và cách thiết lập một cách tối ưu nhất.
 • Hiểu rõ về Gắn thẻ phía máy chủ và Mẫu thẻ tùy chỉnh.

Nếu hệ thống hiện đang sử dụng phiên bản cũ hơn của Google Analytics (GA4), bạn sẽ cần nâng cấp cách thiết lập quản lý thẻ hiện tại để chuyển sang sử dụng GA4 trước khi bắt đầu quá trình tích hợp.

Tạo vùng chứa máy chủ GTM

Bạn cần thiết lập hai vùng chứa:

 • Vùng chứa web: Nếu bạn mới sử dụng GTM, hãy bắt đầu bằng cách thiết lập một vùng chứa web cho tài khoản của bạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm tại đây.
 • Vùng chứa máy chủ: Để thiết lập URL máy chủ gắn thẻ, bạn cần tạo một vùng chứa máy chủ trong Cổng thông tin GTM. Bạn có thể tìm hiểu thêm về quy trình này ở đây.

Sau khi thiết lập hai vùng chứa này, bạn cần:

Trên vùng chứa web:

 • Cấu hình GA4 để đặt cấu hình URL máy chủ gắn thẻ.
 • Thiết lập sự kiện GA4 để định dạng lược đồ sự kiện sẽ được gửi đến máy chủ.

Trên vùng chứa máy chủ:

 • Cài đặt Máy khách GA4 – một trình lắng nghe sự kiện để gửi tới Meta.
 • Sử dụng Thẻ API Chuyển đổi của Meta – một thẻ phía máy chủ chuyển đổi mô hình sự kiện tiêu chuẩn từ Máy khách GA4 thành lược đồ sự kiện API Chuyển đổi, và sau đó gửi lược đồ đó tới graph.facebook.com.

Bước 1: Cấu hình GA4 – Đặt cấu hình URL máy chủ gắn thẻ

Bước 1: Cấu hình GA4 - Đặt cấu hình URL máy chủ gắn thẻ
Bước 1: Cấu hình GA4 – Đặt cấu hình URL máy chủ gắn thẻ

Thiết lập vùng chứa web để chuyển dữ liệu từ trang web của bạn tới máy chủ gắn thẻ đã được tạo. Để hiểu thêm về cách đặt cấu hình Google Analytics, bạn có thể tìm thông tin chi tiết về Thẻ cấu hình GA4.

Nếu bạn chọn “Gửi đến vùng chứa máy chủ”, hãy thiết lập “URL vùng chứa máy chủ” làm URL máy chủ gắn thẻ. Nếu bạn không chọn “Gửi đến vùng chứa máy chủ”, trong phần “Trường cần đặt”, hãy nhấp vào “Thêm hàng” và thiết lập:

 • Tên trường: transport_url
 • Giá trị trường: URL máy chủ gắn thẻ của bạn

Bạn cũng có thể thiết lập các trường bổ sung cho bất kỳ thông số nào mà bạn muốn gửi cho tất cả các sự kiện.

Hãy đặt cờ “first_party_collection” thành true để chuyển thông tin “user_data” cho GTM phía máy chủ. Trong phần “Trường cần đặt”, nhấp vào “Thêm hàng” và thiết lập:

 • Tên trường: first_party_collection
 • Giá trị trường: true

Sử dụng thẻ cấu hình GA4 hiện có

Nếu bạn đã thiết lập Cấu hình GA4 trước đó, bạn có thể chỉnh sửa cấu hình hiện tại hoặc tạo thẻ Cấu hình bổ sung cho GTM phía máy chủ.

Có thể bạn thích:  Thế nào là Facebook Ads? Lí do bạn nên sử dụng Facebook Ads

Nếu bạn đang thiết lập GTM phía máy chủ lần đầu, việc thêm URL vùng chứa máy chủ sẽ bắt đầu chuyển toàn bộ lưu lượng truy cập của bạn đến Vùng chứa máy chủ. Nếu bạn muốn tiếp tục gửi dữ liệu đến GA4, bạn cần thêm thẻ GA4 phía máy chủ vào Vùng chứa máy chủ để đảm bảo thẻ này được kích hoạt trên tất cả các sự kiện. Có thể bạn cần tạo thêm thẻ Sự kiện GA4 hoặc sửa đổi thẻ hiện có để đảm bảo ánh xạ hoàn chỉnh với các sự kiện Meta Pixel.

Gửi ID trình duyệt của Meta và ID lượt click của Meta

Gửi ID trình duyệt của Meta và ID lượt click của Meta
Gửi ID trình duyệt của Meta và ID lượt click của Meta

Nếu bạn đã cấu hình miền tùy chỉnh và miền máy chủ gắn thẻ GTM của mình là bên thứ nhất, hệ thống sẽ tự động gửi ID trình duyệt của Meta và ID lượt click của Meta.

Tuy nhiên, nếu bạn đang sử dụng miền mặc định hoặc không thấy các trường ID trình duyệt và ID lượt click được gửi trong Trình quản lý sự kiện, bạn có thể cấu hình các trường này như sau:

Di chuyển đến phần Biến và tạo Biến mới do người dùng xác định cho cả ID trình duyệt của Meta và ID lượt click của Meta. Sử dụng loại biến Cookie bên thứ nhất.

 • Đối với ID trình duyệt của Meta, đặt Tên cookie thành _fbp.
 • Đối với ID lượt click của Meta, đặt Tên cookie thành _fbc.

Sau đó, lưu các biến này.

Trong thẻ Cấu hình GA4, trong phần Fields to Set (Trường cần đặt), nhấp vào Add Row (Thêm hàng) và đặt:

 • Tên trường: x-fb-ck-fbp
 • Giá trị trường: biến ID trình duyệt của Meta
 • Thêm một hàng bổ sung cho ID lượt click:
  • Tên trường: x-fb-ck-fbc
  • Giá trị trường: biến ID lượt click của Meta

Tạo Biến lớp dữ liệu cho mỗi thông số user_data trong lược đồ sự kiện chung trong GTM. Để biết thêm chi tiết về cách thiết lập các biến lớp dữ liệu, bạn có thể tìm hiểu thêm.

Ví dụ: Để chuyển một địa chỉ email cho GTM phía máy chủ, bạn có thể tạo một biến (ví dụ: user_data_email_address) và ánh xạ nó với Tên biến lớp dữ liệu – eventModel.user_data.email_address.

Nếu bạn chưa sử dụng lớp dữ liệu, hãy cấu hình biến cho mỗi thông số như được liệt kê dưới đây để sử dụng. Dưới đây là danh sách tất cả các trường hợp ánh xạ cho thông số user_data của Meta và GTM cùng với mức độ ưu tiên chung của chúng để tăng Chất lượng so khớp sự kiện.

Để tận dụng tối đa quảng cáo trên Meta, bạn nên áp dụng các cách làm tốt nhất cho API Chuyển đổi khi thiết lập quá trình tích hợp. Nếu bạn đã thiết lập API Chuyển đổi, hãy xem xét những cách làm tốt nhất này để cải thiện cách thiết lập hiện tại. Bằng cách áp dụng những cách làm tốt nhất về API Chuyển đổi, bạn có thể giảm chi phí cho mỗi hành động, từ đó cải thiện hiệu quả quảng cáo.

Thông số API Chuyển đổi của MetaTên trường GA4Tên biến lớp dữ liệu của GTMMức độ ưu tiên
Email

email_address(em)

user_data.email_addresseventModel.user_data.email_addressCao
ID lượt click

fbc

x-fb-ck-fbcKhông áp dụngCao
ID Đăng nhập bằng Facebook fb_login_iduser_data.fb_login_idKhông áp dụngTrung bình
Ngày sinh

db

x-fb-ud-dbKhông áp dụngTrung bình
Quốc gia

country(country)

user_data.address.countryeventModel.user_data.address.countryTrung bình
Số điện thoại

phone_number(ph)

user_data.phone_numbereventModel.user_data.phone_numberTrung bình
ID bên ngoài

external_id

x-fb-ud-external_idKhông áp dụngTrung bình
ID trình duyệt

fbp

x-fb-ck-fbpKhông áp dụngTrung bình
Tiểu bang

state(st)

user_data.address.regioneventModel.user_data.address.regionTrung bình
Giới tính

ge

x-fb-ud-geKhông áp dụngTrung bình
Tên

first_name(fn)

user_data.address.first_nameeventModel.user_data.address.first_nameThấp
Họ

last_name(ln)

user_data.address.last_nameeventModel.user_data.address.last_nameThấp
Thành phố

city(ct)

user_data.address.cityeventModel.user_data.address.cityThấp
Mã Zip postal_code(zip)user_data.address.postal_codeeventModel.user_data.address.postal_codeThấp

Bước 2: Sự kiện GA4 – Đặt cấu hình lược đồ sự kiện sẽ được phân phối đến máy chủ

Bước 2: Sự kiện GA4 - Đặt cấu hình lược đồ sự kiện sẽ được phân phối đến máy chủ
Bước 2: Sự kiện GA4 – Đặt cấu hình lược đồ sự kiện sẽ được phân phối đến máy chủ

Để thiết lập vùng chứa web và gửi dữ liệu từ trang web của bạn đến máy chủ gắn thẻ đã tạo và kết hợp Google Analytics, làm theo các bước sau:

 • Thêm Google Analytics: Thêm Thẻ sự kiện GA4 từ Thư viện mẫu vào Không gian làm việc của bạn.
 • Thiết lập Tên sự kiện cho thẻ này. Bạn có thể đặt giá trị tĩnh cho tên sự kiện hoặc cấu hình để đọc tên sự kiện từ biến.
 • Đối với các sự kiện tiêu chuẩn, chúng tôi sẽ ánh xạ các sự kiện tiêu chuẩn trên Google Analytics với các sự kiện tiêu chuẩn tương đương trên Meta. Bạn có thể sử dụng tên sự kiện trên Google Analytics hoặc tên sự kiện trên Meta.
 • Đối với các sự kiện tiêu chuẩn khác, hãy sử dụng tên sự kiện trên Meta.
 • Đối với các sự kiện tùy chỉnh, hãy sử dụng tên Sự kiện tùy chỉnh.
Tên sự kiện tiêu chuẩn trên MetaTên sự kiện trên Google Analytics
AddPaymentInfoadd_payment_info
AddToCartadd_to_cart
AddToWishlistadd_to_wishlist
PageViewgtm.dom
PageViewpage_view
Purchasepurchase
Searchsearch
InitiateCheckoutbegin_checkout
Leadgenerate_lead
ViewContentview_item
CompleteRegistrationsign_up

Trong phần Thông số sự kiện:

 • Nếu bạn đang sử dụng Meta Pixel, thêm thông số ID sự kiện. Sử dụng event_id làm tên thông số và sử dụng biến được tạo cho ID sự kiện làm giá trị thông số. Hãy tham khảo phần Loại bỏ trùng lặp để biết cách tạo biến ID sự kiện và điều chỉnh Meta Pixel.
 • Ánh xạ từng thông số mà bạn muốn đặt cấu hình. Tên biến sẽ được đọc từ sự kiện thông qua lược đồ sự kiện chung. Ví dụ: để thiết lập email làm thông số sự kiện, bạn cần xác định email là Tên thông số: user_data.email_address và thiết lập Giá trị là tên biến đọc email_address (như đã xác định trước đó ở Phần 1).

Bước 3: Tạo trình lắng nghe cho sự kiện kích hoạt sự kiện đến Meta

Bước 3: Tạo trình lắng nghe cho sự kiện kích hoạt sự kiện đến Meta
Bước 3: Tạo trình lắng nghe cho sự kiện kích hoạt sự kiện đến Meta

Mỗi vùng chứa phía máy chủ trong GTM đều có một Máy khách GA4 mặc định để lắng nghe các sự kiện được đặt cấu hình từ Thẻ web GA4. Máy khách GA4 này lắng nghe lộ trình /g/collect trên URL máy chủ gắn thẻ của bạn và gửi eventModel tới thẻ luồng dữ liệu tải về. Nếu bạn đã cài đặt Máy khách GA4 mặc định trong vùng chứa máy chủ ở phần Máy khách, bạn có thể tiếp tục với Bước 4.

Bước 4: Tạo Thẻ API Chuyển đổi của Meta

Để gửi sự kiện tới API Chuyển đổi, bạn cần cài đặt Thẻ API Chuyển đổi của Meta từ Thư viện mẫu. Thẻ này được gọi là Thẻ API Chuyển đổi bởi facebookincubator. Bạn có thể thiết lập để kích hoạt thẻ này trên những sự kiện mà Máy khách GA4 nhận được ở bước trước và gửi thẻ này đến API Chuyển đổi. Để cài đặt Thẻ API Chuyển đổi của Meta, bạn cần có ID pixel, mã truy cập và chỉ định nguồn hành động là “website” (trang web). Khi sử dụng API Chuyển đổi, bạn đồng ý rằng thông số action_source sẽ chính xác theo hiểu biết của bạn.

Thử nghiệm tiện ích tích hợp

Thử nghiệm tiện ích tích hợp
Thử nghiệm tiện ích tích hợp

Đề xuất sử dụng chế độ xem trước của Trình quản lý thẻ của Google để kiểm tra tiện ích tích hợp trước khi áp dụng thay đổi. Cả vùng chứa web và vùng chứa máy chủ đều có chế độ xem trước, và bạn có thể chạy cả hai chế độ xem trước này đồng thời.

Nếu bạn thay đổi cài đặt trong khi đang chạy chế độ xem trước, khởi động lại chế độ xem trước để đảm bảo rằng các thay đổi được phản ánh trong quá trình thử nghiệm.

Để xác minh rằng hệ thống nhận được sự kiện từ máy chủ của bạn như mong đợi, bạn có thể sử dụng tính năng Thử nghiệm sự kiện trong Trình quản lý sự kiện. Để truy cập công cụ này, điều hướng đến Trình quản lý sự kiện > Nguồn dữ liệu > Pixel của bạn > Thử nghiệm sự kiện.

Công cụ Thử nghiệm sự kiện sẽ tạo một ID thử nghiệm. Hãy gửi ID thử nghiệm này dưới dạng thông số test_event_code trong thẻ API Chuyển đổi để bắt đầu xem hoạt động của sự kiện xuất hiện trong cửa sổ Thử nghiệm sự kiện. Hãy nhớ gỡ bỏ mã này trước khi áp dụng bất kỳ thay đổi nào.

Với công cụ Thử nghiệm sự kiện, bạn có thể kiểm tra xem hệ thống có nhận và loại bỏ trùng lặp các sự kiện đúng cách hay không. Nếu không thấy các sự kiện xuất hiện sau 1 hoặc 2 phút, hãy thực hiện các bước sau để kiểm tra trong trình gỡ lỗi Phía máy chủ GTM:

Trong trình gỡ lỗi Phía máy chủ, chọn sự kiện phù hợp bạn muốn kiểm tra từ menu bên trái. Xác nhận rằng thẻ của bạn đang hiển thị trong phần Thẻ đã kích hoạt. Nếu thẻ đã kích hoạt, bạn sẽ thấy Thẻ API Chuyển đổi – Đã thành công hoặc Thẻ API Chuyển đổi – Không thành công.

Nếu thẻ chưa được kích hoạt: Kiểm tra lại trình kích hoạt Thẻ API Chuyển đổi và trình kích hoạt sự kiện GA4 phù hợp trên vùng chứa web. Xác nhận rằng Sự kiện GA4 đã kích hoạt trong trình gỡ lỗi web.

Nếu thẻ đã được kích hoạt:

 • Thành công: Nhấp vào thẻ và kiểm tra xem Mã thử nghiệm sự kiện có chính xác không. Cập nhật mã thử nghiệm sự kiện nếu cần và khởi động lại chế độ xem trước.
 • Không thành công: Mở tab Yêu cầu và nhấp vào yêu cầu Gửi đi đã gửi đến https://graph.facebook.com. Xem lại Nội dung phản hồi ở cuối chi tiết yêu cầu để xem thông tin lỗi và cập nhật tích hợp của bạn nếu cần. Nhớ khởi động lại chế độ xem trước sau khi thay đổi.

Sau khi sự kiện xuất hiện, xác minh rằng ID sự kiện cho mỗi sự kiện đã được gửi đúng cách và tất cả các thông tin khớp đúng như dự kiến. Công cụ Thử nghiệm sự kiện sẽ giúp bạn kiểm tra xem hệ thống đã loại bỏ trùng lặp sự kiện đúng cách hay không. Nếu các ID sự kiện khác nhau, hãy đảm bảo rằng cả thẻ GA4 và Meta Pixel đều kích hoạt trên cùng một trình kích hoạt và xem lại cách triển khai biến ID sự kiện của bạn.

Loại bỏ trùng lặp

Loại bỏ trùng lặp
Loại bỏ trùng lặp

Bạn nên thực hiện cách thiết lập sự kiện dự phòng và chia sẻ sự kiện giống nhau từ cả API Chuyển đổi và Meta Pixel. Đảm bảo cả hai sự kiện đều sử dụng event_name giống nhau, và nhớ bao gồm event_id hoặc kết hợp external_id và fbp.

Qua đó, Meta có thể loại bỏ sự kiện trùng lặp và giảm tình trạng báo cáo 2 lần các sự kiện giống hệt nhau. Đối với external_id và fbp, đây là các giải pháp thay thế để loại bỏ trùng lặp cũng như cải thiện chất lượng thiết lập. Nếu có thể, bạn nên thêm 3 thông số này.

GTM hỗ trợ nhiều cách thiết lập thông số có giá trị giống nhau trên cả thẻ trình duyệt và thẻ máy chủ. Một trong số đó là sử dụng cùng sự kiện GA4 làm yếu tố kích hoạt để kích hoạt thẻ Meta Pixel và sự kiện máy chủ. Cách thực hiện như sau:

 • Sử dụng cùng một trình kích hoạt cho Thẻ HTML tùy chỉnh của Meta Pixel và Thẻ sự kiện GA4. Ví dụ: bạn có thể xác định điều kiện kích hoạt dựa trên URL trang xác nhận đơn đặt hàng.
 • Sử dụng cùng event_id trong cả hai thẻ: Đặt một ID duy nhất từ Máy khách: Thiết lập thông số tùy chỉnh (x-fb-event_id) từ sự kiện gtag. Tạo ID duy nhất (cho mỗi sự kiện) trên trang web bằng phương thức JavaScript (hoặc sử dụng biến JavaScript tùy chỉnh trong Trình quản lý thẻ của Google) và đặt giá trị trong sự kiện như sau:
gtag('event', 'purchase', { 'x-fb-event_id': generateEventId(), ...:...  });
   1. Bạn có thể tạo một biến trỏ đến JavaScript tùy chỉnh như được minh họa ở trên. Mỗi khi biến này được gọi, hệ thống sẽ tải JavaScript dưới đây vào hàng:
function() { var gtmData = window.google_tag_manager[{{Container ID}}].dataLayer.get('gtm'); return gtmData.start + '.' + gtmData.uniqueEventId; }
 • Để tạo và điền sẵn Biến lớp dữ liệu, bạn có thể tạo một biến của riêng mình trên vùng chứa web để đọc giá trị từ event_id. Quá trình này có thể được thực hiện bằng cách tạo một Biến lớp dữ liệu mới, ví dụ như FBEventIdVar với Tên biến lớp dữ liệu là eventModel.event_id.
 • Sau khi bạn đã đặt biến này, bạn có thể tích hợp nó vào sự kiện web trong thẻ HTML tùy chỉnh và sự kiện máy chủ dưới dạng Thông số sự kiện GA4 bổ sung.
 • Trên web, bạn có thể thiết lập Thẻ Meta trên vùng chứa web trong Trình quản lý thẻ của Google để đọc event_id từ biến đã tạo.
fbq('track', Purchase, {..}, {eventID: FBEventIDVar })

Thông số dữ liệu tùy chỉnh

Để gửi dữ liệu tùy chỉnh, hãy sử dụng các trường hợp ánh xạ bên dưới trong thẻ Sự kiện GA4 của bạn:

Tên thông số trên MetaTên thông số GA4
valuevalue
currencycurrency
search_stringsearch_term
order_idtransaction_id
content_idsx-fb-cd-content_ids
content_typex-fb-cd-content_type
content_namex-fb-cd-content_name
content_categoryx-fb-cd-content_category
contents*items OR x-fb-cd-contents
num_itemsx-fb-cd-num_items
predicted_ltvx-fb-cd-predicted_ltv
statusx-fb-cd-status
delivery_categoryx-fb-cd-delivery_category
custom_properties*custom_properties

Vui lòng JSON.stringify x-fb-cd-contents và custom_properties trước khi gửi, vì đây là các thông số JSON do Meta xác định.

Gửi dữ liệu từ trang web của bạn đến máy chủ GCP

Sau khi bạn đã thiết lập cấu hình cho vùng chứa web và vùng chứa máy chủ, bạn có thể gửi một sự kiện mẫu từ trang web để xác minh sự kiện trên máy chủ. Một sự kiện mẫu với các thông số đã được cấu hình sẽ có dạng như sau:

 gtag('event', 'purchase',  {   'event_id': generateEventId(),   'transaction_id': 't_12345',   'currency': 'USD',   'value': 1.23,   user_data: {    email_address: '<HASHED_DATA>',    phone_number: '<HASHED_DATA>',    address: {     first_name: '<HASHED_DATA>',     last_name: '<HASHED_DATA>',     city: '<HASHED DATA>',     region: '<HASHED_DATA>',     postal_code: '<HASHED_DATA>',     country: '<HASHED_DATA>'      },     },   items: [    {     item_id: '1',     item_name: 'foo',     quantity: 5,     price: 123.45,     item_category: 'bar',     item_brand: 'baz'      }   ],  });

Sau khi sự kiện này được kích hoạt, bạn sẽ thấy một yêu cầu được gửi đi cùng với các thông số đã được cấu hình đến một liên kết mẫu, ví dụ như: www.analytics.example.com/g/collect (đây chỉ là một ví dụ). Bạn có thể thêm mã sự kiện thử nghiệm vào Thẻ API Chuyển đổi của Meta để xác minh những sự kiện được gửi đến API Chuyển đổi. Bạn chỉ nên sử dụng mã thử nghiệm sự kiện để kiểm tra. Hãy gỡ bỏ mã này khi bạn gửi phần tải dữ liệu chính thức.

Sau khi bạn đã đăng các thay đổi của mình, hãy sử dụng trang Xác minh Thiết lập của bạn để đảm bảo rằng các sự kiện được gửi đi đúng cách bằng cách kiểm tra quy trình Xác minh Thiết lập – API Chuyển đổi, sau đó đánh giá xem tiện ích tích hợp có phù hợp với các cách làm tốt nhất mà chúng tôi đề xuất hay không.

API Chuyển đổi cho Trình quản lý thẻ của Google (GTM) phía máy chủ là một giải pháp tiên tiến được thiết kế để giúp bạn theo dõi lượt chuyển đổi một cách chính xác, hiệu quả và bảo mật hơn. Sử dụng API này mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho các nhà quảng cáo, từ việc nâng cao hiệu suất của chiến dịch đến tối ưu hóa chi phí và thu thập dữ liệu chi tiết về hành vi của khách hàng.

Có thể bạn thích:  Quản lý danh mục trong trình quản lý kinh doanh trên Meta