3 Độ Agency

Giải Pháp Marketing Online

Our Service

Dịch vụ chúng tôi cung cấp

Our Product

Sản phẩm

About our

Chúng tôi là ai?
Agency Marketing Chuyên Nghiệp

Chúng tôi cung cấp các giải pháp marketing và vận hành cho doanh nghiệp, giúp tối ưu hóa chi phí quảng cáo và gia tăng lợi nhuận cho khách hàng

Our Founder

Thành viên sáng lập

Donnie Chu

Founder

09 năm kinh nghiệm ngành Digital Marketing, FB Advertising, MMO.
Former Admin Cộng đồng iSocial, group lớn nhất Việt Nam về Digital Marketing.
Speaker quen thuộc các sự kiện lớn về Ecommerce, Digital Marketing hàng năm.

Doãn Kỷ

Co-Founder

Nhà sáng lập DC 3 Độ Agency – Chuyên cung cấp giải pháp Marketing F.b chuyên nghiệp dành cho cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh online
Khách mời kiêm Cố vấn tại hơn 1000 cuộc hội thảo Digital Marketing trên toàn quốc.
Experts growts

Khách hàng của chúng tôi

Our Partner

Đối tác của 3 Độ Agency