Khắc phục sự cố danh mục có sản phẩm vi phạm chính sách

Các sản phẩm trong danh sách, khi bị từ chối vì không tuân thủ các tiêu chuẩn quảng cáo của Meta, sẽ không xuất hiện trong các chiến dịch quảng cáo. Những mặt hàng bị từ chối do không tuân thủ chính sách thương mại sẽ không được trưng bày trong danh mục cửa hàng và không thể kết nối chúng trên Facebook và Instagram. Trong trường hợp bạn cho rằng quyết định từ chối không công bằng, bạn có thể yêu cầu xem xét lại thông qua công cụ quản lý thương mại hoặc trang hỗ trợ doanh nghiệp chính thức. Mỗi giai đoạn 7 ngày, bạn có thể gửi tối đa 5.000 sản phẩm để được xem xét lại. Hơn nữa, bạn cũng có thể chỉnh sửa các sản phẩm bị từ chối để tuân thủ đúng chính sách của Meta nhé!

Yêu cầu xem xét lại cho các sản phẩm bị từ chối trong công cụ quản lý thương mại

Để yêu cầu xem xét lại các sản phẩm bị từ chối trong Công cụ Quản lý Thương mại, bạn có thể làm như sau:

 • Truy cập công cụ quản lý thương mại và chọn danh mục phù hợp.
 • Chuyển sang tab Danh mục và tìm đến mục Mặt hàng.
 • Trên phần Bộ lọc ở cột bên trái, chọn menu thả xuống “Vấn đề” và lựa chọn kênh mà bạn đang sử dụng danh mục đó. Lọc danh sách sản phẩm theo vi phạm chính sách. Những sản phẩm bị từ chối sẽ được liệt kê ở cột bên trái.
 • Đánh dấu ô bên trái của mỗi sản phẩm bạn muốn yêu cầu xem xét lại, tối đa là 100 sản phẩm, sau đó chọn “Yêu cầu xem xét lại” ở đầu trang.
 • Để biết lý do từ chối của từng sản phẩm, hãy xem cột “Vấn đề về chính sách”. Di chuột qua bên cạnh chính sách được liệt kê và nhấp vào “Xem thêm thông tin” để xem lại chính sách mà sản phẩm không tuân thủ.
 • Nếu bạn cảm thấy quyết định từ chối không công bằng, bạn có thể cung cấp phản hồi (nếu muốn) và chọn “Gửi đi xem xét lại”. Trong cửa sổ pop-up hiện ra, chọn “Xong”.
 • Khi đó, sản phẩm của bạn sẽ ở trạng thái “đang xét duyệt”. Để kiểm tra trạng thái xét duyệt của sản phẩm, nhấp vào sản phẩm đó trong tab “Mặt hàng” để mở chi tiết và đi đến “Vấn đề”. Quá trình xét duyệt thường mất vài ngày để hoàn tất.
Có thể bạn thích:  Tạo quảng cáo danh mục Advantage+ để tìm kiếm khách hàng tiềm năng
Yêu cầu xem xét lại cho các sản phẩm bị từ chối trong công cụ quản lý thương mại
Yêu cầu xem xét lại cho các sản phẩm bị từ chối trong công cụ quản lý thương mại

Nếu yêu cầu xem xét lại được chấp nhận, bạn có thể tiếp tục sử dụng sản phẩm ngay lập tức. Nếu không được chấp nhận, sản phẩm sẽ tiếp tục bị từ chối. Sau khi quá trình xem xét lại hoàn tất, bạn không thể gửi yêu cầu xem xét lại cho sản phẩm đó nữa, trừ khi đã chỉnh sửa sản phẩm đó.

Yêu cầu xem xét lại sản phẩm bị từ chối trong trang chủ hỗ trợ doanh nghiệp

Bạn cũng có thể yêu cầu xem xét lại sản phẩm bị từ chối trong Trang chủ hỗ trợ doanh nghiệp trên máy tính hoặc thiết bị di động:

Yêu cầu xem xét lại trong trang chủ hỗ trợ doanh nghiệp trên máy tính

Hướng dẫn xem xét lại trong trang chủ hỗ trợ doanh nghiệp trên máy tính:

 • Truy cập vào Trang chủ hỗ trợ doanh nghiệp trên máy tính.
 • Đi đến “Tổng quan về trạng thái tài khoản” và chọn tài khoản “Trình quản lý kinh doanh”.
 • Trong phần “Tài khoản thương mại và danh mục”, chọn cửa hàng hoặc danh mục chứa mặt hàng bị từ chối. Bạn có thể thấy số lượng mặt hàng bị từ chối trong cột bên phải.
 • Các mặt hàng bị từ chối sẽ hiển thị. Để xem lý do từ chối các mặt hàng, đánh dấu vào cột “Vấn đề về chính sách”. Di chuột qua bên cạnh chính sách được liệt kê và nhấp vào “Xem thêm thông tin” để xem lại chính sách mà từng mặt hàng không tuân thủ.
 • Nếu bạn cho rằng việc từ chối một số mặt hàng là không đúng, nhấp vào các ô bên trái để chọn mặt hàng (tối đa 100). Chọn “Yêu cầu xem xét lại”. Nhập ý kiến đóng góp (nếu muốn), chọn “Gửi” rồi chọn “OK”.
 • Lúc này, mặt hàng của bạn đang được xét duyệt và sẽ xuất hiện trong tab “Đang xét duyệt”. Quy trình xét duyệt thường kéo dài tối đa vài ngày.
Yêu cầu xem xét lại sản phẩm bị từ chối trong trang chủ hỗ trợ doanh nghiệp
Yêu cầu xem xét lại sản phẩm bị từ chối trong trang chủ hỗ trợ doanh nghiệp

Bạn có thể quay lại bất cứ lúc nào để kiểm tra trạng thái xét duyệt. Nếu yêu cầu xem xét lại được phê duyệt, mặt hàng sẽ chuyển vào trong tab “Kháng nghị thành công” và bạn có thể sử dụng ngay. Nếu yêu cầu xem xét lại không được phê duyệt, mặt hàng sẽ chuyển vào trong tab “Không thay đổi” và tiếp tục bị từ chối. Sau khi quy trình xem xét lại hoàn tất, bạn không thể gửi yêu cầu xem xét lại cho mặt hàng đó nữa, trừ khi đã chỉnh sửa mặt hàng đó.

Yêu cầu xem xét lại trong trang chủ hỗ trợ doanh nghiệp trên di động

Yêu cầu xem xét lại trong Trang chủ hỗ trợ doanh nghiệp trên di động:

Khi danh mục của bạn chứa các mặt hàng bị từ chối, bạn sẽ nhận được một email thông báo từ Meta. Khi mở email này trên thiết bị di động, bạn có thể nhấn vào liên kết có trong đó để yêu cầu xem xét lại. Nếu bạn không nhận được email, hãy kiểm tra để đảm bảo rằng bạn đã xác minh địa chỉ email và đã bật thông báo.

Có thể bạn thích:  Tư Duy Nuôi Nick 2023

Dưới đây là cách kiểm tra xem có mặt hàng nào vi phạm chính sách và yêu cầu xem xét lại trong Trang chủ hỗ trợ doanh nghiệp trên di động:

 • Trên thiết bị di động, hãy mở email từ Meta về các mặt hàng bị từ chối.
 • Trong email này, hãy nhấn vào nút “Quản lý mặt hàng”.
 • Các mặt hàng bị từ chối sẽ hiển thị. Để xem lý do từ chối của từng mặt hàng, hãy nhấn vào nút “Xem chi tiết”, sau đó nhấn vào “Vấn đề về chính sách”.
 • Nếu bạn cho rằng mặt hàng bị từ chối không thỏa đáng, hãy nhấn vào “Yêu cầu xem xét lại”. Bạn có thể yêu cầu xem xét lại từng mặt hàng một.
 • (Tùy chọn) Bổ sung thêm thông tin về yêu cầu của bạn.
 • Khi đã hoàn tất, hãy nhấn vào “Gửi đi xem xét lại”.
 • Lúc này, mặt hàng của bạn sẽ có trạng thái “đang xét duyệt”. Quy trình xét duyệt thường kéo dài tối đa vài ngày. Chúng tôi sẽ gửi email cho bạn để thông báo quyết định của chúng tôi.
Yêu cầu xem xét lại trong trang chủ hỗ trợ doanh nghiệp trên di động
Yêu cầu xem xét lại trong trang chủ hỗ trợ doanh nghiệp trên di động

Bạn có thể quay lại bất cứ lúc nào để kiểm tra trạng thái xét duyệt. Để làm điều này trên thiết bị di động, hãy mở lại email từ Meta về mặt hàng bị từ chối, sau đó nhấn vào “Quản lý mặt hàng” và chọn mặt hàng bạn muốn kiểm tra. Bạn cũng có thể tham khảo hướng dẫn trong các phần trước để kiểm tra trạng thái xem xét lại trong Công cụ quản lý thương mại hoặc Trang chủ hỗ trợ doanh nghiệp trên máy tính.

Nếu yêu cầu xem xét lại của bạn được phê duyệt, bạn có thể sử dụng mặt hàng ngay lập tức. Tuy nhiên, nếu yêu cầu xem xét lại không được phê duyệt, mặt hàng đó vẫn sẽ bị từ chối. Sau khi quy trình xem xét lại hoàn tất, bạn không thể gửi yêu cầu xem xét lại cho mặt hàng đó nữa, trừ khi bạn đã chỉnh sửa mặt hàng đó. Để yêu cầu xem xét lại nhiều mặt hàng cùng một lúc, bạn có thể thực hiện các bước trong phần dành cho công cụ quản lý thương mại hoặc Trang chủ hỗ trợ doanh nghiệp trên máy tính.

Chỉnh sửa mặt hàng bị từ chối để tuân thủ chính sách

Bạn cũng có thể thử chỉnh sửa các mặt hàng bị từ chối để tuân thủ chính sách của chúng tôi. Khi bạn thực hiện chỉnh sửa, các mặt hàng sẽ được tự động xét duyệt lại một lần nữa. Tuy nhiên, hãy nhớ luôn chỉnh sửa mặt hàng bằng cách sử dụng nguồn dữ liệu gốc, tức là giống với cách bạn đã thêm các mặt hàng này vào danh mục trong công cụ quản lý thương mại. Ví dụ, bạn có thể chỉnh sửa mặt hàng theo cách thủ công, từ nguồn cấp dữ liệu ban đầu, trên nền tảng đối tác được kết nối hoặc thông qua API.

Có thể bạn thích:  Hướng dẫn chạy quảng cáo Livestream gắn ảnh sản phẩm trên Facebook (P1)

Lưu ý quan trọng: Việc chỉnh sửa mặt hàng sẽ hủy bỏ tất cả các quy trình xét duyệt lại đang chờ. Do đó, nếu bạn đã gửi yêu cầu xem xét lại, hãy chờ đợi quyết định xét duyệt trước khi tiến hành thực hiện bất kỳ sửa đổi nào trên mặt hàng. Đừng quên truy cập vào WebsiteFanpage của BADOAGENCY để biết thêm nhiều kiến thức về Facebook mỗi ngày nhé.