Xác minh cách thiết lập API Chuyển đổi Facebook

Xác minh cách thiết lập API Chuyển đổi Facebook

API Chuyển đổi Facebook là gì? API Chuyển đổi Facebook là một bộ công cụ và giao diện lập trình ứng dụng (API) được cung cấp bởi Facebook để cho phép các nhà quảng cáo kết nối dữ liệu từ các nguồn khác nhau như website, ứng dụng di động, hay hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) với nền tảng quảng cáo của Facebook. API Chuyển đổi cho phép dữ liệu về hành vi người dùng và các sự kiện trên các nền tảng khác được chuyển đổi và tích hợp vào các chiến dịch quảng cáo trên Facebook, giúp nhà quảng cáo hiểu rõ hơn về đối tượng mục tiêu của họ và tối ưu hóa chiến lược quảng cáo để đạt được hiệu quả cao nhất.

API Chuyển đổi Facebook là một công cụ mạnh mẽ giúp các nhà quảng cáo liên kết dữ liệu marketing từ các nguồn như website, ứng dụng di động hoặc CRM với nền tảng Facebook. Việc này giúp tối ưu hóa hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo. Để đảm bảo rằng dữ liệu được truyền tải chính xác và đầy đủ, việc xác minh cài đặt API Chuyển đổi là một bước quan trọng. Bài viết này của DC Ba Độ Agency sẽ cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách thực hiện việc này.

Xác minh rằng các sự kiện được nhận đúng cách

Giám sát sự kiện đã nhận

Giám sát sự kiện đã nhận
Giám sát sự kiện đã nhận

Sau khi bạn đã gửi các sự kiện, quan trọng là xác nhận rằng chúng đã được nhận và xử lý một cách chính xác. Trong Trình quản lý sự kiện, bạn có thể kiểm tra và xác minh các sự kiện này trong vòng khoảng 20 phút sau khi chúng được gửi.

Để thực hiện việc này, trên Meta Blueprint, chúng ta sẽ tập trung vào việc thiết lập, triển khai và xác minh API Chuyển đổi.

  • Đầu tiên, để kiểm tra sự kiện đã nhận được trong Trình quản lý sự kiện, bạn cần nhấp vào Pixel tương ứng với PIXEL_ID của bạn trong yêu cầu POST trên trang Nguồn dữ liệu. Để biết thêm thông tin, bạn có thể tham khảo bài viết trong Trung tâm trợ giúp doanh nghiệp về cách điều hướng trong Trình quản lý sự kiện.
  • Tiếp theo, sau khi đã vào trang phù hợp, bạn cần nhấp vào mục Tổng quan. Tại đây, bạn sẽ thấy số lượng sự kiện đã được nhận trước khi hệ thống thực hiện việc loại bỏ các sự kiện trùng lặp, các sự kiện bị từ chối theo các biện pháp kiểm soát và chính sách khác, hoặc xử lý các sự kiện. Trong phần Phương thức kết nối, bạn sẽ thấy kênh mà sự kiện đã được gửi từ đó. Bạn có thể nhấp vào mỗi loại sự kiện để xem thêm thông tin chi tiết về chúng.
Có thể bạn thích:  Cách thêm mặt hàng vào danh mục từ trang web bằng Meta Pixel

Giám sát độ mới của sự kiện

Giám sát độ mới của sự kiện
Giám sát độ mới của sự kiện

Để hỗ trợ Facebook trong việc tối ưu hóa chiến lược quảng cáo của bạn, một trong những yếu tố quan trọng là giảm thiểu khoảng thời gian giữa thời điểm xảy ra sự kiện (được biểu thị bằng thông số event_time) và thời điểm chia sẻ sự kiện đó với Facebook. Điều này giúp đảm bảo rằng dữ liệu được cung cấp cho Facebook gần nhất có thể với thời gian thực.

Để thực hiện điều này, bạn có thể sử dụng Trình quản lý sự kiện để theo dõi độ mới của các sự kiện. Trên trang Tổng quan của một Pixel cụ thể, bạn có thể nhấp vào nút Chi tiết sự kiện của một sự kiện cụ thể để có thêm thông tin chi tiết.

Trên trang Chi tiết sự kiện này, bạn có thể chuyển đến tab Độ mới của sự kiện. Trong tab này, bạn sẽ có thể xem thời gian trễ trung bình của các sự kiện trên thang đo từ Thời gian thực đến Hàng tuần. Thông tin này sẽ giúp bạn đánh giá được mức độ hiệu quả của chiến lược thời gian chia sẻ sự kiện và điều chỉnh nếu cần thiết để đạt được kết quả tối ưu cho chiến dịch quảng cáo của mình.

Xác minh rằng các sự kiện được bỏ trùng lặp đúng cách

Xác minh rằng các sự kiện được bỏ trùng lặp đúng cách
Xác minh rằng các sự kiện được bỏ trùng lặp đúng cách

Để đạt được hiệu quả tối ưu trong chiến lược quảng cáo, việc triển khai API Chuyển đổi Facebook cùng với Meta Pixel là một bước quan trọng. Khi thực hiện triển khai này, nhà quảng cáo cần đặc biệt chú ý đến việc thiết lập phương thức bỏ trùng lặp. Điều này đảm bảo rằng hệ thống phân phối quảng cáo có thể phân biệt được giữa các sự kiện khác biệt và các sự kiện chồng chéo.

Để giúp nhà quảng cáo theo dõi tỷ lệ phần trăm sự kiện bị loại bỏ trùng lặp, họ có thể sử dụng Trình quản lý sự kiện. Trên trang Tổng quan của một Pixel cụ thể, họ có thể nhấp vào nút Chi tiết sự kiện của một loại sự kiện để có thêm thông tin chi tiết.

Khi đã vào trang Chi tiết sự kiện, họ có thể chuyển đến tab Bỏ trùng lặp sự kiện. Tab này sẽ cung cấp các thông tin sau:

  • Tỷ lệ sự kiện đã bỏ trùng lặp: Đây là tỷ lệ phần trăm sự kiện được loại bỏ trùng lặp từ mỗi nguồn sự kiện. Mức độ cao hơn của tỷ lệ này càng tốt, và hệ thống sẽ cảnh báo nếu tỷ lệ này quá thấp. Nhà quảng cáo có thể cải thiện tỷ lệ này bằng cách thêm nhiều thông số bỏ trùng lặp hơn vào các sự kiện.
  • Tỷ lệ sử dụng khóa bỏ trùng lặp: Đây là tỷ lệ phần trăm sự kiện từ mỗi nguồn có chứa từng khóa bỏ trùng lặp. Mức độ chồng chéo được đo lường bởi tỷ lệ phần trăm sự kiện có khóa bỏ trùng lặp cụ thể nhận được từ cả hai nguồn. Mức độ chồng chéo thấp hơn đồng nghĩa với việc hệ thống triển khai gửi các khóa bỏ trùng lặp không duy nhất từ một hoặc cả hai nguồn, hoặc gửi sự kiện với khóa bỏ trùng lặp chỉ từ một nguồn.
Có thể bạn thích:  API Chuyển đổi Facebook: Kết nối dữ liệu cho quảng cáo được cá nhân hóa

Xác minh rằng quy trình so khớp sự kiện với người dùng có độ chính xác cao

Xác minh rằng quy trình so khớp sự kiện với người dùng có độ chính xác cao
Xác minh rằng quy trình so khớp sự kiện với người dùng có độ chính xác cao

Sau khi đã kết hợp sự kiện với người dùng có tài khoản Facebook, một trong những tiện ích quan trọng là có thể tận dụng sự kiện này để phân bổ và tối ưu hóa chiến lược quảng cáo một cách hiệu quả hơn. Trong Trình quản lý sự kiện, bạn có thể theo dõi Chất lượng so khớp sự kiện – một chỉ số đo lường mức độ hiệu quả của việc so khớp sự kiện với tài khoản Facebook của người dùng.

Chất lượng so khớp sự kiện được đánh giá trên một thang điểm từ 1 đến 10. Để theo dõi Chất lượng so khớp sự kiện, bạn cần truy cập vào trang Tổng quan của một Pixel cụ thể được kết nối với API Chuyển đổi Facebook.

Khi Chất lượng so khớp sự kiện đạt điểm cao, bạn có thể giảm chi phí cho mỗi hành động quảng cáo. Thông thường, một mục tiêu lý tưởng là đạt được điểm Chất lượng so khớp sự kiện từ 6,0 trở lên. Bạn có thể nhấp vào điểm Chất lượng so khớp sự kiện để xem thêm thông tin chi tiết và các đề xuất cải thiện Chất lượng so khớp sự kiện. Điều này giúp bạn hiểu rõ hơn về cách cải thiện hiệu suất của chiến lược quảng cáo của mình.

Việc xác minh cài đặt API Chuyển đổi Facebook là một bước quan trọng giúp đảm bảo tính chính xác của dữ liệu và tăng cường hiệu quả của chiến dịch quảng cáo. Bài viết này đã cung cấp một hướng dẫn chi tiết về cách thực hiện việc xác minh này. Hy vọng rằng thông tin này sẽ hữu ích cho bạn!