Bí quyết quản lý nguồn cấp dữ liệu quốc gia và ngôn ngữ trong danh mục

Quản lý nguồn cấp dữ liệu quốc gia và ngôn ngữ trong danh mục

Trong thế giới thương mại điện tử ngày nay, quản lý thông tin sản phẩm và bản địa hóa theo quốc gia và ngôn ngữ là một thách thức quan trọng đối với các doanh nghiệp. Với sự phát triển của thị trường toàn cầu, việc tạo ra trải nghiệm mua sắm đa ngôn ngữ và đa quốc gia là cần thiết để thu hút và phục vụ khách hàng trên toàn thế giới. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá các bí quyết và chiến lược quản lý nguồn cấp dữ liệu quốc gia và ngôn ngữ trong danh mục sản phẩm, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hiệu quả và hiệu suất của chiến dịch kinh doanh trực tuyến.

Lưu ý về nguồn cấp dữ liệu quốc gia

Nguồn cấp dữ liệu quốc gia và ngôn ngữ là nơi chứa các phiên bản bản địa hóa của thông tin sản phẩm và giá cả trong danh mục. Khi một danh mục được liên kết với nguồn cấp dữ liệu quốc gia hoặc ngôn ngữ, bạn có thể xem và chỉnh sửa thông tin bản địa hóa của từng mặt hàng bằng Công cụ quản lý thương mại.

Tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng với quản lý thông tin sản phẩm đa quốc gia.
Tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng với quản lý thông tin sản phẩm đa quốc gia.
  • Các mặt hàng vẫn thuộc nguồn cấp dữ liệu chính dành cho quốc gia hoặc ngôn ngữ mặc định, nguồn cấp dữ liệu quốc gia và ngôn ngữ bổ sung thông tin bản địa hóa cho một số trường thông tin nhất định như giá cả, tiêu đề, phần mô tả hoặc kích thước của sản phẩm.
  • Mỗi mặt hàng phải có cùng ID nội dung trong nguồn cấp dữ liệu chính và nguồn cấp dữ liệu quốc gia hoặc ngôn ngữ phụ. Điều này giúp chúng tôi tìm và hiển thị thông tin bản địa hóa cho từng mặt hàng.
  • Trong trường hợp chỉ một số mặt hàng trong danh mục có thông tin bản địa hóa cho một quốc gia nào đó, chỉ những mặt hàng này mới được hiển thị cho quốc gia đó. Ví dụ, nếu tất cả các mặt hàng trong danh mục đã được bản địa hóa cho thị trường Pháp ngoại trừ một mẫu túi xách cụ thể, thì chỉ các mặt hàng bản địa hóa mới được hiển thị cho khách hàng ở Pháp.
  • Trong trường hợp không có thông tin bản địa hóa nào cho một quốc gia cụ thể, chúng tôi sẽ hiển thị thông tin sản phẩm từ nguồn cấp dữ liệu chính (mặc định) cho quốc gia đó. Ví dụ, nếu không có thông tin bản địa hóa nào cho thị trường Nhật Bản, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin sản phẩm từ nguồn chính để hiển thị cho khách hàng ở Nhật Bản.

Cập nhật thông tin mặt hàng bản địa hóa trong danh mục

Hãy áp dụng các bước sau khi cập nhật thông tin bản địa hóa bằng nguồn cấp dữ liệu quốc gia hoặc ngôn ngữ:

  • Xem và chỉnh sửa thông tin bản địa hóa: Để xem cách thông tin mặt hàng sẽ hiển thị cho một quốc gia hoặc ngôn ngữ cụ thể, truy cập vào tab “Danh mục” và chọn “Mặt hàng”. Tìm mặt hàng chứa thông tin bản địa hóa và nhấp vào để xem chi tiết sản phẩm. Tại đây, bạn có thể chọn quốc gia, ngôn ngữ hoặc cả hai từ menu thả xuống để xem thông tin bản địa hóa cho mặt hàng này.
  • Cập nhật thông tin bản địa hóa: Nếu có bất kỳ thông tin bản địa hóa nào của mặt hàng thay đổi, hãy chỉnh sửa nguồn cấp dữ liệu quốc gia hoặc ngôn ngữ và tải lên lại để cập nhật danh mục. Tốt nhất là cập nhật nguồn cấp dữ liệu quốc gia hoặc ngôn ngữ mỗi khi cập nhật nguồn cấp dữ liệu chính. Tuy nhiên, nếu bạn không cập nhật nguồn cấp dữ liệu quốc gia hoặc ngôn ngữ trong lúc cập nhật nguồn cấp dữ liệu chính, thông tin gần nhất trong nguồn cấp dữ liệu quốc gia và ngôn ngữ vẫn sẽ được sử dụng.
  • Đánh dấu mặt hàng hết hàng: Nếu một mặt hàng đã hết hàng tại một quốc gia nào đó, bạn có thể chỉnh sửa trường thông tin “availability” trong nguồn cấp dữ liệu quốc gia để đánh dấu mặt hàng này là “out of stock”. Những mặt hàng đã hết hàng sẽ không xuất hiện trong quảng cáo. Chúng vẫn có thể hiển thị trong cửa hàng nhưng sẽ được đánh dấu là đã hết hàng.
  • Xử lý mặt hàng bị xóa: Nếu bạn xóa một mặt hàng trong nguồn cấp dữ liệu chính, thông tin bản địa hóa của mặt hàng đó sẽ được giữ lại trong danh mục. Điều này có nghĩa là nếu bạn quyết định thêm lại mặt hàng đó vào nguồn cấp dữ liệu chính sau này, hệ thống sẽ tự động áp dụng thông tin bản địa hóa cho mặt hàng đó. Tuy nhiên, nếu bạn không có ý định thêm trở lại mặt hàng, hãy xóa nó khỏi nguồn cấp dữ liệu quốc gia hoặc ngôn ngữ tương ứng.
Có thể bạn thích:  Định hình phong cách REELS của bạn

Việc tuân thủ các bước trên sẽ giúp bạn quản lý thông tin bản địa hóa hiệu quả trong nguồn cấp dữ liệu quốc gia và ngôn ngữ, đảm bảo rằng thông tin sản phẩm được hiển thị chính xác và thích hợp cho từng thị trường đích.

Chiến lược hiệu quả cho thị trường toàn cầu
Chiến lược hiệu quả cho thị trường toàn cầu

Xóa thông tin bản địa hóa cho một số mặt hàng nhất định

Nếu bạn cần xóa thông tin bản địa hóa của một mặt hàng cho một quốc gia hoặc ngôn ngữ cụ thể, ví dụ như khi bạn không bán mặt hàng đó tại một quốc gia nào đó nữa, hãy lưu ý rằng khi bạn thực hiện việc này, hệ thống sẽ tự động đặt lại thông tin về mặc định từ danh mục quốc gia chính/gốc.

Trước khi tiến hành xóa, bạn cần quyết định sử dụng lựa chọn cài đặt nào để tải nguồn cấp dữ liệu lên (Cập nhật hay Thay thế), vì lựa chọn này sẽ ảnh hưởng đến quy trình xóa.

  • Nếu bạn đang sử dụng tính năng tải lên nguồn cấp dữ liệu theo lịch, hãy kiểm tra xem bạn đang sử dụng Lịch cập nhật hay Lịch thay thế. Để làm điều này, mở tab “Danh mục” trong Công cụ quản lý thương mại, đi đến “Nguồn dữ liệu”, và xem lựa chọn cài đặt cho nguồn cấp dữ liệu trong phần “Lần cập nhật tiếp theo”. Sau đó, làm theo các bước sau để xóa thông tin bản địa hóa sử dụng nguồn cấp dữ liệu Thay thế hoặc Cập nhật.
  • Nếu bạn đang tải lên file từ máy tính một lần, bạn có thể lựa chọn cài đặt Cập nhật hoặc Thay thế.

Lựa chọn cài đặt “Cập nhật” sẽ xử lý các file lớn nhanh hơn. Tuy nhiên, với lựa chọn cài đặt “Thay thế”, bạn có thể xóa thông tin bản địa hóa của một số mặt hàng cụ thể một cách dễ dàng hơn.

Bạn có thể sử dụng một trong hai hoặc cả hai lựa chọn cài đặt này tùy theo nhu cầu kinh doanh của bạn.

Trên cơ sở những bí quyết và chiến lược quản lý nguồn cấp dữ liệu quốc gia và ngôn ngữ trong danh mục sản phẩm mà chúng ta đã thảo luận, các doanh nghiệp có thể tiếp cận và tạo ra trải nghiệm mua sắm đa quốc gia và đa ngôn ngữ hiệu quả. Việc áp dụng các công nghệ và quy trình phù hợp sẽ giúp tăng cường khả năng tiếp cận thị trường toàn cầu và nâng cao sự hài lòng của khách hàng. Quản lý chuyên sâu và hiểu biết sâu sắc về nguồn cấp dữ liệu quốc gia và ngôn ngữ sẽ đóng vai trò then chốt trong việc định hình thành công của các chiến dịch thương mại điện tử.