Cách chấp nhận hoặc từ chối chuyển quyền sở hữu danh mục

Nếu doanh nghiệp đối tác yêu cầu quyền sở hữu danh mục mà doanh nghiệp bạn sở hữu, bạn sẽ nhận được thông báo trong trình quản lý kinh doanh trên Meta. Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu này. Nếu bạn chấp nhận, danh mục sẽ được chuyển nhượng cho đối tác. Bạn không thể chuyển nhượng danh mục nếu danh mục đó đang được sử dụng để chạy quảng cáo cộng tác hoặc bán hàng trong cửa hàng trên Facebook và Instagram.

Trước khi bắt đầu

  • Bạn phải có quyền kiểm soát hoàn toàn hồ sơ doanh nghiệp sở hữu danh mục này.
  • Doanh nghiệp mà bạn muốn chuyển danh mục đến phải được chỉ định là đối tác của danh mục đó với quyền Quản lý danh mục.
  • Doanh nghiệp mà bạn chuyển phải là đối tác duy nhất của bạn có quyền truy cập danh mục này. Trước tiên, hãy gỡ quyền truy cập của tất cả các đối tác khác trong Cài đặt cho doanh nghiệp > Người dùng > Đối tác.
  • Không thể chuyển nhượng danh mục nếu danh mục đó được kết nối với bất kỳ Meta Pixel, SDK ứng dụng hoặc nguồn sự kiện nào khác mà đối tác của bạn không có quyền truy cập. Trước tiên, hãy chia sẻ tài sản với đối tác của bạn (nghĩa là chỉ định cho họ bất kỳ vai trò nào) hoặc ngắt kết nối các nguồn sự kiện đó khỏi danh mục.
Cách chấp nhận hoặc từ chối chuyển quyền sở hữu danh mục
Cách chấp nhận hoặc từ chối chuyển quyền sở hữu danh mục

Chấp nhận hoặc từ chối chuyển quyền sở hữu danh mục

Để chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu chuyển quyền sở hữu danh mục, bạn có thể làm theo các bước sau:

  • Đi đến cài đặt cho doanh nghiệp trên Meta.
  • Chọn “Yêu cầu“, sau đó chọn “Đã nhận“.
  • Tìm và chọn yêu cầu chuyển nhượng danh mục.
  • Chọn “Xem lại quyền truy cập” để xem thông tin chi tiết về yêu cầu.
  • Để chấp nhận yêu cầu, chọn “Bắt đầu chuyển“. Lưu ý rằng quy trình chuyển nhượng chỉ bắt đầu khi bạn đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trên.
  • Nếu bạn muốn từ chối yêu cầu, chọn “Từ chối chuyển“.

Nếu bạn chấp nhận yêu cầu, đối tác sẽ ngay lập tức trở thành chủ sở hữu danh mục. Họ sẽ nhận được thông báo xác nhận rằng quá trình chuyển nhượng đã hoàn tất. Trong khi đó, doanh nghiệp của bạn sẽ tự động được thêm làm đối tác có quyền Quản lý danh mục. Tuy nhiên, chủ sở hữu mới có thể xóa quyền truy cập danh mục của bạn. Nếu bạn từ chối yêu cầu, quyền sở hữu danh mục sẽ không thay đổi và bạn vẫn sẽ tiếp tục là chủ sở hữu danh mục đó. Đừng quên truy cập vào WebsiteFanpage của BADOAGENCY để biết thêm nhiều kiến thức về Facebook mỗi ngày nhé.

Có thể bạn thích:  Chuyển Đổi Số - Chuyển Sao Cho Ra "Số"