Giám sát, cải thiện thiết lập API Chuyển đổi trong Trình quản lý sự kiện

Giám sát, cải thiện thiết lập API Chuyển đổi ở Trình quản lý sự kiện

API Chuyển đổi là gì? API Chuyển đổi là một công nghệ cho phép các nền tảng quảng cáo trực tuyến và các nhà quảng cáo đo lường hiệu suất quảng cáo bằng cách theo dõi và ghi nhận hành động của người dùng sau khi họ tương tác với quảng cáo. API Chuyển đổi thường được sử dụng để ghi nhận các hành động như việc mua sản phẩm, đăng ký, hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào mà nhà quảng cáo muốn theo dõi như một kết quả của quảng cáo trực tuyến của họ. Thông qua API Chuyển đổi, dữ liệu về hành động này sau đó được chuyển về cho các nền tảng quảng cáo để phân tích hiệu suất và tối ưu hóa chiến lược quảng cáo.

Sau khi bạn đã thiết lập sự kiện trên trang web thông qua API Chuyển đổi, việc giám sát các sự kiện và thông số trong Trình quản lý sự kiện trên Meta trở thành một bước quan trọng. Bằng việc thường xuyên kiểm tra và đánh giá, bạn có thể đảm bảo rằng thiết lập của mình hoạt động một cách hiệu quả. Thông qua việc duy trì liên tục, bạn cũng có thể phát hiện và khai thác các cơ hội cải thiện, từ đó tối ưu hóa hiệu suất quảng cáo. Hãy cùng DC Ba Độ Agency khám phá thêm về quá trình giám sát và cải thiện thiết lập API Chuyển đổi trong Trình quản lý sự kiện trên Meta.

Xác minh sự hoạt động của các sự kiện bằng công cụ thử nghiệm sự kiện

Xác minh sự hoạt động của các sự kiện bằng công cụ thử nghiệm sự kiện
Xác minh sự hoạt động của các sự kiện bằng công cụ thử nghiệm sự kiện

Sử dụng công cụ thử nghiệm sự kiện để kiểm tra xem phần tải dữ liệu sự kiện trên máy chủ của bạn có được tạo thành đúng cách hay không, và cũng để gỡ lỗi các hoạt động bất thường. Khi đã thực hiện, sự kiện thử nghiệm sẽ nhanh chóng xuất hiện trong công cụ. Nếu không thấy sự kiện thử nghiệm, hãy đảm bảo rằng phần tải dữ liệu của bạn được tạo cấu trúc chính xác bằng công cụ trợ giúp phần tải dữ liệu.

Hãy đảm bảo rằng bạn đang chia sẻ sự kiện một cách hợp lý. Phương pháp tốt nhất là sử dụng cả API Chuyển đổi và Meta Pixel, đồng thời chia sẻ các sự kiện tương tự qua cả hai công cụ. Chúng ta gọi điều này là thiết lập sự kiện dư thừa. Trong Trình quản lý sự kiện trên Meta, bạn có thể xem chi tiết chia sẻ từng sự kiện trên trang web thông qua API Chuyển đổi.

Có thể bạn thích:  Cách xem kết quả quảng cáo Lượt mua trên web bằng danh mục

Với thông tin như vậy về sự kiện, bạn có thể cải thiện thiết lập API Chuyển đổi bằng cách:

 • Giám sát số lượng sự kiện và đảm bảo bạn chia sẻ sự kiện một cách hợp lý (tab Tổng quan về sự kiện).
 • Tăng cường chất lượng so khớp sự kiện (tab Khớp sự kiện).
 • Tối ưu hóa cách xử lý trùng lặp (tab Bỏ trùng lặp sự kiện).
 • Chia sẻ sự kiện với Meta trong thời gian thực (tab Độ mới của dữ liệu).

Cách xem chi tiết về sự kiện trên máy chủ trong Trình quản lý sự kiện:

 • Truy cập Trình quản lý sự kiện.
 • Chọn tên và ID của dữ liệu.
 • Tìm sự kiện bạn muốn xem chi tiết và nhấp vào Xem chi tiết.
 • Chọn một tab để xem thông tin chi tiết về sự kiện đó.

Xem bạn đang chia sẻ dư thừa những sự kiện nào

Xem bạn đang chia sẻ dư thừa những sự kiện nào
Xem bạn đang chia sẻ dư thừa những sự kiện nào

Để theo dõi số lượng sự kiện và kiểm tra xem bạn có chia sẻ sự kiện dư thừa hay không, hãy sử dụng tab Tổng quan về sự kiện trong phần chi tiết về sự kiện trên máy chủ.

Tab Tổng quan về sự kiện hiển thị thông tin về số lượng sự kiện đã nhận được từ cả Meta Pixel và API Chuyển đổi. Sự kiện đã nhận thông qua Meta Pixel được hiển thị dưới dạng sự kiện trên trình duyệt, trong khi sự kiện API Chuyển đổi được hiển thị dưới dạng sự kiện trên máy chủ. Với thông tin này, bạn có thể giám sát số lượng sự kiện và kiểm tra xem hiện tại bạn có gửi sự kiện dư thừa không.

Sự kiện đã nhận đề cập đến tổng số sự kiện mà Meta đã nhận được từ API Chuyển đổi hoặc tiện ích tích hợp pixel trước khi sự kiện này được xử lý. Khi sử dụng cả API Chuyển đổi và pixel, tổng số sự kiện là tổng của các sự kiện từ cả hai nguồn (nghĩa là không tính sự kiện bị trùng lặp).

Để kiểm tra xem bạn có gửi sự kiện dư thừa hay không, hãy kiểm tra số sự kiện đã nhận. Số sự kiện đã nhận thông qua API Chuyển đổi cần phải lớn hơn hoặc bằng số sự kiện đã nhận thông qua Meta Pixel, và các sự kiện này phải được loại bỏ trùng lặp. Nếu bạn đang chia sẻ nhiều sự kiện thông qua pixel hơn là thông qua API Chuyển đổi, hãy cập nhật cách thiết lập API Chuyển đổi để chia sẻ các sự kiện mà bạn đã chia sẻ bằng pixel.

Cải thiện hoạt động bỏ trùng lặp sự kiện bằng chi tiết về sự kiện trên máy chủ trong Trình quản lý sự kiện

Sử dụng tab Bỏ trùng lặp sự kiện trong phần chi tiết về sự kiện trên máy chủ để xem bạn đang chia sẻ các Khóa bỏ trùng lặp nào. Tab này cũng cung cấp cơ hội để xác định có cần cải thiện hoạt động bỏ trùng lặp sự kiện không.

Có thể bạn thích:  Seri bài viết về chính sách quảng cáo và giải pháp bền vững

Tab Bỏ trùng lặp sự kiện cho phép bạn đánh giá liệu cách thiết lập hiện tại cần cải thiện để tăng hiệu quả cho hoạt động bỏ trùng lặp sự kiện hay không. Bạn có thể tìm hiểu thêm về tính năng này.

 • Bảng Khóa bỏ trùng lặp hiển thị tỷ lệ sự kiện từ pixel và API Chuyển đổi nhận được với mỗi khóa bỏ trùng lặp. Việc chia sẻ khóa bỏ trùng lặp cho tất cả các sự kiện được khuyến khích, và tỷ lệ này càng cao thì càng tốt.
 • Chồng chéo là tỷ lệ sự kiện có khóa bỏ trùng lặp nhất định mà cả API Chuyển đổi và pixel đều nhận được. Tỷ lệ này càng cao, chúng ta càng có thể phát hiện và loại bỏ sự kiện trùng lặp một cách hiệu quả, từ đó phản ánh chính xác hơn về các sự kiện.

Phát hiện vấn đề trong cách thiết lập API Chuyển đổi bằng tab Chẩn đoán

Định kỳ truy cập tab Chẩn đoán trong Trình quản lý sự kiện để theo dõi kết nối với API Chuyển đổi. Bạn có thể di chuột qua biểu tượng “!” để tìm hiểu thêm về vấn đề và đề xuất cách khắc phục.

Xem và cải thiện chất lượng so khớp sự kiện

Xem và cải thiện chất lượng so khớp sự kiện
Xem và cải thiện chất lượng so khớp sự kiện

Sử dụng tab Khớp sự kiện trong phần chi tiết về sự kiện trên máy chủ để đánh giá chất lượng so khớp sự kiện và khám phá các chiến lược để cải thiện. Bằng việc tối ưu hóa chất lượng so khớp sự kiện, bạn có thể tăng cơ hội chuyển đổi và giảm chi phí trên mỗi kết quả.

Với tab chẩn đoán trong Trình quản lý sự kiện trên Meta, bạn có thể phát hiện và xử lý sự cố liên quan đến sự kiện offline, trong ứng dụng hoặc trên web. Để biết thêm chi tiết về tab chẩn đoán:

 • Đi đến Trình quản lý sự kiện.
 • Nhấp vào tab Nguồn dữ liệu ở bên trái.
 • Chọn nguồn dữ liệu của bạn. Lưu ý: Biểu tượng màu đỏ bên cạnh nguồn dữ liệu cho biết có sự cố cần xử lý.
 • Nhấp vào tab Chẩn đoán.
 • Xem xét các vấn đề chưa được giải quyết.
 • Nhấp vào “Tìm hiểu cách khắc phục vấn đề này” để biết thêm thông tin.
 • Theo dõi các bước để giải quyết vấn đề.
 • (Tuỳ chọn) Đối với vấn đề về web và ứng dụng, đánh dấu vấn đề đã được giải quyết để chuyển sang phần Phát hiện trước đó.

Nếu không có sự thay đổi vào ngày tiếp theo, vấn đề sẽ tự động được chuyển từ Trạng thái “Đang tồn tại” sang “Phát hiện trước đó”.

Kiểm tra độ mới của dữ liệu sự kiện

Kiểm tra độ mới của dữ liệu sự kiện
Kiểm tra độ mới của dữ liệu sự kiện

Sử dụng tab Độ mới của dữ liệu trong phần chi tiết về sự kiện trên máy chủ để theo dõi độ trễ từ khi sự kiện xảy ra đến khi chúng tôi nhận được sự kiện. Chiến lược tốt nhất là chia sẻ sự kiện theo thời gian thực hoặc gần thời gian thực nhất có thể.

Có thể bạn thích:  Cách thêm nguồn cấp dữ liệu bổ sung vào danh mục trong Công cụ quản lý thương mại

Trong Trình quản lý sự kiện trên Meta, bạn có thể xem thông tin chi tiết của từng sự kiện trên trang web được chia sẻ thông qua API Chuyển đổi.

Với thông tin chi tiết về sự kiện như vậy, bạn có thể cải thiện cách thiết lập API Chuyển đổi bằng cách:

 • Giám sát số lượng sự kiện và đảm bảo bạn không chia sẻ sự kiện dư thừa (tab Tổng quan về sự kiện).
 • Tối ưu hóa chất lượng so khớp sự kiện (tab Khớp sự kiện).
 • Cải thiện cách xử lý trùng lặp sự kiện (tab Bỏ trùng lặp sự kiện).
 • Chia sẻ sự kiện với Meta theo thời gian thực (tab Độ mới của dữ liệu).

Để xem chi tiết về sự kiện trên máy chủ trong Trình quản lý sự kiện, bạn có thể làm như sau:

 • Truy cập vào Trình quản lý sự kiện.
 • Chọn tên và ID của dữ liệu liên quan.
 • Tìm sự kiện mà bạn muốn xem chi tiết và nhấp vào “Xem chi tiết”.
 • Chọn một tab để xem thông tin chi tiết về sự kiện đó.

API Chuyển đổi là một công cụ mạnh mẽ có thể giúp bạn cải thiện độ chính xác của báo cáo chuyển đổi, tăng cường khả năng tối ưu hóa chiến dịch và mở rộng khả năng đo lường. Bằng cách theo dõi hiệu suất của API Chuyển đổi và thực hiện các cải tiến khi cần thiết, bạn có thể đảm bảo rằng nó đang hoạt động hiệu quả để đáp ứng nhu cầu kinh doanh của mình.